LK WEBSITE GIÁO DỤC

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 57

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1800

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 58759

QUY CHẾ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 15/11/2017 11:00 | Số lần đọc: 268
QUY CHẾ CHUYÊN MÔN ÁP DỤNG CHO NĂM HỌC 2017-2018
       UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ

      TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA HẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :     /QCCM-THHH                            Hòa Hải, ngày 13 tháng 9 năm 2017
                                                                                                   QUY CHẾ CHUYÊN MÔN
                                                                                                   
 Năm học 2017 – 2018
 
- Căn cứ  Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành điều lệ trường Tiểu học.
- Căn cứ trình độ chuyên môn và năng lực công tác của từng cá nhân giáo viên - nhân viên;
- BGH trường TH Hòa Hải phân công nhiệm vụ công việc của các cá nhân trong  các tổ như sau.
 
PHẦN I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Quy chế này ban hành dựa trên vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên và học sinh theo Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào;
Phạm vi áp dụng trường Tiểu học Hòa Hải
PHẦN II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
I. CÁN BỘ QUẢN LÝ:
- Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học, đúng thời khóa biểu, đúng phân phối chương trình theo khối lớp.
- Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, chỉ đạo đúng kế hoạch.
- Phân công chuyên môn cho từng giáo viên sao cho phù hợp, giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối, lớp.
- Dự đủ số tiết theo quy định (báo trước hoặc đột xuất).
- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên định kỳ, đột xuất có nhận xét đánh giá xếp loại.
- Chỉ đạo kiểm tra định kỳ đúng lịch, đúng quy chế. Báo cáo đúng số liệu và kịp thời (đúng thời gian quy định).
- Kiểm tra Quy chế chuyên môn 100% tổng số giáo viên.
- Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các cuộc thi đối với giáo viên và học sinh.
- Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ mình.
- Chỉ đạo đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản hợp nhất số 03.
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn trường đúng lịch 1 lần/tháng.
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn đúng lịch 2 lần/tháng.
- Tổ chức chuyên đề theo tổ.
II.TỔ TRƯỞNG, TỔ PHÓ:
- Chấp hành sự phân công, điều động của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; hoàn thành nhiệm vụ năm học của tổ, khối mình phụ trách.
- Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn của tổ. Thảo luận xây dựng chỉ tiêu thi đua của tổ, thống nhất chỉ tiêu phấn đấu cho các lớp, đánh giá và rút kinh nghiệm sau mỗi đợt kiểm tra của tổ mình (ưu điểm, hạn chế và hướng khắc phục hạn chế).
- Duyệt giáo án của giáo viên trong tổ mình 1 lần/tuần.
- Báo cáo chất lượng học sinh chính xác, kịp thời (đúng thời gian quy định).
- Phân công giáo viên tổ mình phụ trách báo cáo chuyên đề, thao giảng.
- Chỉ đạo các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ.
- Tổ chức ra đề, thẩm định đề Kiểm tra định kì đối với môn Toán, Tiếng Việt (Khối 1, 2, 3 4, 5), Khoa học, Lịch sử & Địa lý (Khối 4, 5), tiếng Anh (Khối 3, 4,5).
- Kiểm tra hồ sơ của giáo viên 2lần/kỳ, có nhận xét và đánh giá xếp loại.
- Kiểm tra vở viết của học sinh 1lần/tháng, có nhận xét và đánh giá xếp loại.
- Chỉ đạo dạy đúng, đủ chương trình và đổi mới phương pháp giảng dạy-học theo hướng phát huy năng lực học sinh.
- Dự đầy đủ các chuyên đề của Phòng Giáo dục và Đào tạo, tổ chức mở rộng thêm các chuyên đề khác khi tổ có đề nghị.
- Dự giờ đủ số tiết theo quy định: Tổ trưởng, tổ phó, GV 1 tiết/tuần.
Báo cáo sơ kết tuần ( việc đã làm, chưa làm được trong tuần, lí do chưa làm được, kiến nghị đề xuất. Xây dựng kế hoạch tuần tới ) Nộp về Mai PHT vào chiều thứ 5; Sáng thứ 6 PHT tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.
- Tham gia và báo cáo đầy đủ kết quả hoạt động của tổ mình vào các buổi họp giao ban của nhà trường.
- Đánh giá và xếp loại giáo viên tổ mình đúng thực chất vào cuối tháng, cuối kỳ, cuối năm.
III. GIÁO VIÊN CHỦ NGHIỆM VÀ GIÁO VIÊN BỘ MÔN:
- Thực hiện tất cả mọi nhiệm vụ do Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng điều hành.
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của học sinh trong giờ đến trường.
* Thực hiên nghiêm túc quy chế chuyên môn:
a. Soạn bài: ( Trừ môn Tiếng việt CGD)
- Đầy đủ, đúng chương trình, có hệ thống câu hỏi phù hợp đặc trưng bộ môn, thể hiện đầy đủ các bước lên lớp, không soạn gộp hoặc cắt xén các bước, hạn chế viết tắt, ghi rõ ngày giảng, tuần, bài và tên bài, sạch đẹp, khoa học. Thể hiện rõ hoạt động của GV - HS, luôn đổi mới sáng tạo phù hợp với đối tượng HS và những thiết bị đồ dùng dạy học sẽ sử dụng, bám sát yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng của từng bài.
- Trình giáo án cho tổ trưởng, tổ phó duyệt hàng tuần. Soạn đúng, đủ số tiết quy định, soạn bài nghiêm túc ở buổi thứ 2 theo nội dung TKB.
b. Giảng bài:
- Có ý thức cao trong giảng dạy, dạy đúng, đủ số tiết, đủ môn, đủ thời gian quy định, không tự ý dạy quá thời gian trong một tiết theo quy định.
- Nắm chắc nội dung chương trình sách giáo khoa, sách giáo viên lớp mình dạy.
- Mỗi giáo viên phải có sách giáo khoa và sách giáo viên, bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kĩ năng các môn học; Thông tư 22 và Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học; văn bản số 896/BGD&ĐT-GDTH ngày 13/2/2006 của Bộ giáo dục và đào tạo; tài liệu tích hợp nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tài liệu tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống, phòng tránh tai nạn thương tích, môi trường và biển đảo, ứng phó biến đổi khí hậu,... theo chỉ đạo chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo Hương Khê.
- Nghiên cứu kĩ bài giảng trước khi lên lớp ( Đặc biệt môn Tiếng việt CGD) :
 *Tuần 0 giúp học sinh làm quen với học tập và đưa ra một số quy ươc đối với học sinh, phải tạo được quy ước của cô ( Tuần này hết sức quan trọng);   
*  Về dạy TV CGD: Dạy đúng quy trình 4 việc ( Phải dạy chậm và chắc ở việc 1; Lúc nào các em đọc thành thạo hết mới cho viết hoặc vẽ mô hình; Coi trọng việc đọc, ghép tiếng trên mô hình, hướng dẫn học sinh ghép âm nào trước, âm nào sau, trong vần thì âm nào là âm chính, âm nào là âm cuối
            * Kĩ thuật dạy chữ viết: Viết từng con chữ một, chú ý viết đúng trước, sau đó mới yêu cấu viết đẹp; động viên học sinh cầm bút cho cao để viết đẹp
            * Giáo viên và học sinh phải có gọt bút chì, HS gãy bút hoặc bút bị tù phải gọt ngay
           * Trong quá trình dạy học : Sử dụng kí hiệu hiệu quả; kiểm soát tận từng cá nhân học sinh; Giao nhiệm vụ 1 lần; Khi đã dùng kí hiệu thì không dùng lời nói nữa; Em nào yếu thì nói và sửa sai riêng; Giữa học kì 1 đã phân hóa được học sinh; Cuối học kì 1 phân hóa rõ; 
- Nghiên cứu kĩ bài giảng theo hướng tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, giáo viên là người hướng dẫn, học sinh chủ động nắm kiến thức, tổ chức hình thức gây hứng thú cho học sinh. Trong mỗi tiết dạy giáo viên cần quan tâm tới từng học sinh trong lớp, giảng dạy theo đúng yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng đã quy định, sử dụng các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp để học sinh được học tập vừa sức và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc việc thay đổi chỗ ngồi của học sinh 1 lần/tháng; giao tiếp, xưng hô trong trường học đúng quy định.
- Không ngồi giảng bài, không dạy chay, phải sử dụng đồ dùng dạy học lên lớp theo yêu cầu của bài, không làm việc riêng, không sử dụng điện thoại trong giờ dạy .Vào giờ các tiết bộ môn, không giữ học sinh yếu bồi dưỡng ở lớp trong giờ chơi hoặc giờ bộ môn Tiếng Anh.
- Nghiên cứu và sử dụng tốt các thiết bị dạy học, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. Mượn, trả đúng kế hoạch và đầy đủ.
- Quan tâm đặc biệt tới từng đối tượng học sinh chưa đạt chuẩn KTKN ở trong lớp, đặc biệt là học sinh chưa đạt chuẩn KTKN về môn Toán, Tiếng Việt, có kế hoạch và biện pháp cụ thể để giúp đỡ học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng. Giáo viên chủ nhiệm phải có danh sách học sinh chưa đạt chuẩn KTKN của lớp mình và thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh. Sau mỗi kỳ kiểm tra cần có sự đối chiếu xem mức độ tiến bộ của học sinh để có biện pháp tiếp tục bồi dưỡng cho phù hợp.
c. Chữ viết:
- Viết đúng theo mẫu chữ “Mẫu chữ viết và mẫu chữ số trong trường Tiểu học” theo Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT.
Chú ý: Khi soạn bài và viết trên bảng phải viết đúng mẫu chữ quy định. Trình bày bảng theo đúng quy định.
- Duy trì việc rèn chữ, giữ vở hàng ngày của học sinh. Giáo viên cần quan tâm tới việc giữ vở và chữ viết của học sinh trong mọi tiết học.
- Duy trì việc rèn chữ trong giáo viên hàng ngày bằng việc thể hiện trên bảng lớp, sổ ghi chép.
d. Tham gia các hoạt động khác:
- Thực hiện nghiêm túc việc quản lý học sinh trong tiết chào cờ, quản lý và hướng dẫn học sinh đọc sách và ghi chép vào sổ tay bạn đọc. Phối hợp với cán bộ thư viện tổ chức giới thiệu sách theo chủ đề, Kể chuyện theo sách, Thi đọc diễn cảm....
- Tham gia và quản lý học sinh trong các buổi hoạt động tập thể và hoat động ngoài giờ do nhà trường, tổ, TPT độ tổ chức.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động khác của nhà trường, Công đoàn  tổ chức, phát động.
IV. HỌC SINH:
* Giáo viên cần giáo dục học sinh thực hiện tốt các nội dung sau:
- Thực hiện tốt nội quy của lớp, trường đề ra.
- Đi học đúng giờ, không nghỉ học tuỳ tiện, không chửi bậy, không ăn quà vặt ở trường.
- Có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp, nơi công cộng.
- Chăm chỉ học hành, tham gia các hoạt động đầy đủ.
- Có đủ đồ dùng học tập.
- Ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, mặc đồng phục đúng quy định.
- Hăng hái tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài.
- Tích cực tham gia các hoạt động của lớp, trường.
- Luôn nói lời hay, làm việc tốt.
 
V. QUY ĐỊNH HỒ SƠ:
A. Hồ sơ tổ/khối: Mỗi tổ/ khối phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ sau:
1.Kế hoạch : Năm , Tháng ,tuần
2. Sổ ghi chép biên bản họp tổ chuyên môn (mỗi buổi họp một biên bản).
            Nội dung họp đảm bảo tập trung thảo luận chuyên môn, các biện pháp giảng dạy hiệu quả . Nội dung biên bản phải đánh giá việc đã làm được và những việc chưa làm đc nguyên nhân, hướng khắc phục). Nội dung họp đảm bảo tập trung thảo luận chuyên môn, các biện pháp giảng dạy hiệu quả (Kèm theo biên bản phiếu dự giờ).
3. Tường trình bài dạy:
4. Tập giáo án thao giảng, báo cáo chuyên đề:
    - Giáo án thao giảng
    - Có đầy đủ phiếu đánh giá tiết dạy của giáo viên trong khối, biên bản góp ý tiết dạy của tổ và biên bản tổng kết.
    - Bản nội dung báo cáo chuyên đề.
5. Lưu các công văn của tổ, báo cáo các hoạt động, tổng kết các hoạt động( để làm minh chứng)
6. Sổ kiểm tra, theo dõi, phân công nhiệm vụ ( GV& HS) hàng ngày và  định kì
* Tất cả các hồ sơ tổ/khối được tổ/khối trưởng quản lý, sắp xếp khoa học theo đúng trình tự và nộp về Phó Hiệu trưởng chuyên môn khi cần thiết.
B. Hồ sơ giáo viên:
- Giáo viên thực hiện đầy đủ các loại sổ sách được quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 Thông tư ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
a. Hồ sơ gồm các loại sau:
1. Sổ chủ nhiệm: (Đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp)
2. Kế hoạch bài học (Giáo án):(Trừ môn Tiếng việt CGD)
 Soạn bài kịp thời ,đầy đủ, đúng chương trình, thời khóa biểu; Bám sát chuẩn KTKN
và điều chỉnh nội dung dạy học.
Các câu hỏi và  hoạt động của GV-HS phù hợp với đối tượng HS.
Giáo án soạn bằng máy vi tính yêu cầu đóng thành tuần, mỗi tuần có lịch báo giảng đóng kèm phía trước. (phong chữ Times New Roman cỡ chữ 14).
 Đặc biệt buổi 2 soạn đầy đủ theo thời khóa biểu.
3. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá Giáo dục: Ghi đầy đủ thông tin lý lịch học sinh, Tổng hợp kết quả đánh giá đầy đủ.(Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì Giữa học kì 1, cuối kì 1 và giữa kì 2 và cuối năm học)
4. Dự giờ, thăm lớp: TT,TPCM, GV mới chuyển về 2 tháng đầu dự giờ 2 tiết/ tuần. Giáo viên còn lại mỗi tuần ít nhất 1 tiết, có đánh giá nhận xét đầy đủ.
    5. Nhật kí giảng dạy của GV: Ghi cập nhật những vấn đề còn vướng mắc cần lưu ý trong quá trình giảng dạy để cùng thảo luận và tháo gỡ (Nếu có)
     6. Sổ ghi chép hội họp: ( Ghi đầy đủ các cuộc họp và giao ban).
    7. Sổ tự học bồi dưỡng thường xuyên-Tích lũy chuyên môn: Xây dựng kế hoạch trong năm học của cá nhân, ghi chép đầy đủ các nội dung về chuyên môn,các mô đun đã học theo HD của nhà trường
 * Giáo viên không chủ nhiệm: Kế hoạch bài học, Dự giờ, Ghi chép hội họp, kế hoạch BDTX
- Ngoài ra, giáo viên cần lưu ý những vấn đề sau:
+ Hồ sơ lưu văn bản các cấp: Mỗi giáo viên phải lưu đầy đủ các văn bản chuyên môn, các Quyết định theo đúng yêu cầu của Ngành. Các văn bản phải được lưu theo từng cấp và xếp khoa học để nắm bắt thực hiện.
+ Đối với giáo án giáo viên phải có kế hoạch giảng dạy hàng tuần đính kèm( vào trang đầu tiên) và lịch báo giảng dán ở văn phòng (theo phân phối chương trình). Giáo án cần thể hiện ngắn gọn, thể hiện rõ phần nội dung trọng tâm của bài học, ghi rõ các hoạt động cần thể hiện và cách tổ chức các phương pháp sao cho phù hợp với khả năng nhận thức chung của học sinh trong lớp. Tránh dài dòng, lan man, thiếu trọng tâm và truyền đạt kiến thức kém hiệu quả. Đặc biệt, giáo viên cần chú ý soạn bài theo từng đối tuợng học sinh trong lớp, vận dụng các kĩ thuật dạy học tích cực và đổi mới phương pháp đảm bảo việc phát huy tính tích cực, hợp tác chia sẻ của học sinh. Cần tham khảo, chọn lọc nội dung hướng dẫn trong sách hướng dẫn cho phù hợp với khả năng giảng dạy của mỗi giáo viên. Giáo viên đảm bảo việc tích hợp các nội dung vào phân phối chương trình và kế hoạch bài dạy. Khi soạn kế hoạch dạy học và kế hoạch bài học, giáo viên cần chú ý đến QĐ số 16 (chuẩn KT-KN), văn bản 9832/BGDĐT- GDTH (Hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5), văn bản 5482/BGDĐT-VP (Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GD Phổ thông của BGD&ĐT), văn bản 2337/GDĐT-TH (Triển khai điều chỉnh nội dung dạy học GDPT, cấp tiểu học của SGD&ĐT, Hướng dẫn thực hiện chuẩn KT-KN các môn học - Lớp 1,2,3,4,5 do Bộ GD&ĐT phát hành. Tránh mọi hình thức cop py giáo án của đồng nghiệp. Giáo án phải trình bày đồng bộ theo thống nhất.
+ Đối với học bạ: Cập nhật điểm đầy đủ, chính xác vào cuối năm học. Lời nhận xét của giáo viên trong học bạ cần đuợc chọn lọc để nhận xét đúng về các mặt đánh giá học sinh. Đối với các trường hợp cần chỉnh sửa giáo viên phải tuân theo hướng dẫn ở trang bìa của học bạ và phải có xác nhận theo quy định. Đối với sổ sách còn lại giáo viên ghi cập nhật thông tin hằng ngày để theo dõi và đánh giá học sinh đầy đủ và chính xác, hạn chế tối đa trường hợp sửa chữa. Đối đối với các trường hợp cần sửa điểm giáo viên phải tuân theo quy định. Lưu ý tuyệt đối không sửa chồng, cạo sửa hoặc dùng bút xóa.
b. Chất lượng hồ sơ:
+ Đủ các đầu sổ theo quy định.
+ Sạch sẽ, trình bày khoa học, đủ nội dung các buổi họp, buổi sinh hoạt chuyên môn, đủ số tiết dự giờ.
+ Cập nhật thông tin thường xuyên, liên tục (Sổ chủ nhiệm, điện thoại… )
+ Vào điểm, nhận xét đúng theo Thông tư 22, Thông tư 30 trong sổ và học bạ.
* Các loại hồ sơ trên được lưu giữ tại trường.
3. Hồ Sơ học sinh:
·        Sách giáo khoa : Đủ bộ sách theo yêu cầu của  khối lớp
·        Vở :
     + Lớp 1,2,3: Luyện toán, Luyện Tiếng việt, luyện viết, chính tả , luyện chung, vở tập viết , Luyện tập buổi 2,vở nháp  
    + Lớp 4,5: Luyện toán, Luyện Từ và câu, luyện viết, chính tả , luyện chung, Vở nháp,  tập làm văn, Tiếng Anh, vở khoa học, Luyện tập buổi 2.
     * Dụng cụ học tập
  - Cặp đựng sách vở
  - Đồ dung học tập: Dầy đủ theo quy định. Riêng lớp 1 cần có: Bảng con, phấn, khăn lau, hộp đựng phấn, bút chì, bút mực ( Sử dụng khi viết chữ nhỏ từ tuần 20 ), nắp chai ( Mô hình tiếng), vòng, que tính, gọt bút chì, thước, bút màu , Rổ, Bộ chữ rời 2 em/bộ
 * Yêu cầu : Sách vở phải được bọc và dán nhẫn đầy đủ, sách vở phải được giữ gìn sạch sẽ không để quăn góc và nhàu nát. Các vở viết phải được lưu giữ từ đầu năm học, học sinh viêt hết vở GVCN phải thu lại .Tránh tình trạng HS xé rách.
VI. Quy định sử dụng đồ dùng dạy học:
     - Để nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo viên cần nghiên cứu bài giảng để phối hợp sử dụng ĐDDH cho thích hợp. Giáo viên cần nắm bắt những ĐDDH theo khối để đăng kí có kế hoạch cho bộ phận Thư viện - Thiết bị.
     - Bộ phận Thư viện-Thiết bị có kế hoạch tạo điều kiện cho giáo viên mượn ĐDDH đầy đủ, kịp thời và có kế hoạch hỗ trợ giáo viên trong việc tổ chức cho học sinh thực hành, thí nghiệm cũng như các tiết dạy ngoài trời theo yêu cầu của từng khối.
     - Tổ chức cho giáo viên trong khối thi làm ĐDDH (qua các đợt thi đua của trường).
     - Tăng cường vận dụng CNTT và sử dụng bảng tương tác trong việc dạy học. Mỗi giáo viên cần đảm bảo việc vận dụng CNTT hiệu quả.
VII. Quy định về đánh giá học sinh:
     - Giáo viên thực hiện đánh giá thường xuyên và định kì theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT và TT30/2014/TT-BGDĐT.
     - Giáo viên có thể kiểm tra thường xuyên trong quá trình dạy học nhưng đảm bảo nhận xét để động viên, khích lệ học sinh. Giáo viên có thể nhận xét bằng lời hoặc ghi lời nhận xét.
     - Cần chú trọng nhiều đến việc sửa sai cụ thể trên mỗi bài làm của học sinh nhằm giúp các em thấy rõ những chỗ sai và tự khắc phục cho bài làm sau.
VIII. Quy định về dự giờ thăm lớp:
     - Để góp phần nâng cao tay nghề, mỗi giáo viên cần chú trọng việc dự giờ thăm lớp sao cho có hiệu quả, tránh trường hợp tham gia một cách miễn cưỡng, chiếu lệ mang tính đối phó như vào lớp dự giờ không ghi chép, trao đổi việc riêng, không có ý thức tự nhận xét, đánh giá tiết dạy.
     - Quy định dự giờ đối với giáo viên như sau:
                 + Giáo viên  ít nhất dự giờ 1 tiết/tuần.
IX. Quy định về vở sạch, chữ đẹp:
     - Giáo viên tiếp tục duy trì và phát triển phong trào rèn chữ, giữ vở và xây dựng tập thể lớp vở sạch, chữ đẹp.
     - Định kỳ vào GHK,CHK( Đối với lớp 1,2,3) và CK ( Đối với 4,5) giáo viên chọn vở Chính tả để làm vở chấm VSCĐ, giáo viên xếp lọai VSCĐ vào vở Chính tả. Riêng lớp 1 có thể thống nhất dùng vở tập viết in sẵn của Bộ GD&ĐT hoặc Sở GD&ĐT cho cả khối.
X. Quy định về sinh hoạt tổ:
     - Giáo viên tham gia sinh hoạt Tổ CM tối thiểu 2 lần/tháng ( Theo kế hoạch nhà trường) và theo sự phân công của bộ phận chuyên môn :
     - Tổ trưởng cần dự kiến công việc và có sự phân công rõ ràng.
     - Giáo viên cần nghiên cứu bài dạy cho các tuần sau để đưa ra những bài học, bài tập khó để thảo luận và tìm hướng giảng dạy (không giới hạn môn học). Mỗi giáo viên phải tự chọn một hoặc một số vấn đề gặp khó khăn để đưa ra tổ cùng giải quyết. Phân công soạn giáo án, lên tiết dạy và góp ý tiết dạy.
     - Tổ trưởng: cần định hướng nội dung họp tổ, tập trung vào chuyên môn và linh hoạt về hình thức sao cho hiệu quả.
     - Xây dựng chuyên đề, thao giảng khối.
     - Rút kinh nghiệm tiết thao giảng.
     - Đánh giá, rút kinh nghiệm tình hình dạy và học từng lớp sau mỗi lần kiểm tra định kỳ.
     - Trao đổi về công tác chủ nhiệm.
     - Rút kinh nghiệm hiệu quả những phương pháp tổ đề ra trong những buổi họp trước.
     - Nêu ý kiến thắc mắc hoặc đề xuất với Cán bộ quản lí và các bộ phận hỗ trợ. Khi ghi biên bản, thư kí nên tập trung những vấn đề chính, những ý kiến riêng của từng thành viên trong buổi họp, tránh ghi những thông báo mang tính sự vụ.
XI: Quy định về ngày nghỉ của GV: 8 buổi/năm ( 4 ngày/năm)
XII. Quy định về khen thưởng và kỷ luật:
1. Khen thưởng:
a. Giáo viên:
     - Thưởng cho giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp.
b. Học sinh
     - Thưởng cho học sinh có thành tích cao, nổi bật trong học tập .
     - Thưởng cho học sinh đạt các phong trào, hội thi các cấp.
2. Kỷ luật:
2.1. Đối với các tr­ường hợp lí do không chính đáng: nhắc nhở (nếu vẫn tái phạm, từ lần thứ 2 trở lên sẽ đưa vào xét thi đua)
     - Đi muộn 5 phút (giờ học) đối với giáo viên có tiết dạy trên lớp.
     - Vào lớp muộn 5 phút sau giờ ra chơi.
     - Làm việc riêng trong lớp.
2.2. Đối với những trường hợp vi phạm sau: nếu vi phạm 1 lần sẽ hạ 1 bậc thi đua.
     - Bỏ 1 tiết trong ch­ương trình.
     - Bỏ lớp làm việc riêng; sử dụng điện thoại trong giờ dạy.          
     - Chấm bài, chữa bài nhận xét không đúng quy định.
     + Sổ Tổng hợp đánh giá, nhận xét học sinh, học bạ chữa quá 5 tr­ường hợp. (thay sổ)
2.3. Đối với những trường hợp vi phạm khác:
     - Đến lớp không soạn bài đầy đủ:
     + Lần 1: Nhắc nhở
     + Lần 2: Lập biên bản vi phạm Quy chế chuyên môn.
 Trên đây là một số điểm cụ thể hóa quy định trong Quy chế chuyên môn của trường Tiểu học Hòa Hải, đề nghị mỗi giáo viên nghiên cứu kĩ và thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện các quy định, nếu có những vấn đề khó khăn cần giải quyết, Tổ trưởng chuyên môn báo cáo P Hiệu trưởng để được chỉ đạo và xử lí kịp thời./. 
Nơi nhận :
 - CBQL;                         
 - TTCM, TPCM;
 - Giáo viên, nhân viên;
 - Lưu: VT.
 
P HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
                                           Trần Anh Tuấn
 
  
                                                                                                                            

Tác giả bài viết: Trần Anh Tuấn

Nguồn tin: Nội bộ Nhà trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn